Call nowMap

Category Archive for "สินค้ามาใหม่"

รายชื่อร้านที่จำหน่าย “ส่ายทัช”และสินค้าในเครือ

Posted on Dec 30,2017

รายชื่อร้านที่จำหน่าย “ส่ายทัช”และสินค้าในเครือ

เหยื่อตกปลาใบหลิว

Posted on May 07,2017

เหยื่อตกปลาใบหลิว  คือ อะไร เหยื่อใบหลิว เป็น เหยื่อชนิดนี้เป็นเหยื่อประเภทที่ใช้วิ่งบนผิวน้ำด้วยการตีเหยื่อเข้าไปยังจุดที่คิดว่ามีตัวปลาอยู่แล้วลากเหยื่อมาตามผิวน้ำ เหยื่อประเภทนี้ใช้ได้ดีกับปลาช่อนชะโดโดยเหยื่อประเภทนี้จะมีขนาดเล็กใหญ่   เหยื่อใบหลิวเป็นเหยื่อที่ใช้ง่ายเหมาะกับมือใหม่เพราะผมใช้อยู่ผมก็เลยอยากมาแนะนำให้นักตกปลามือใหม่ทุกท่าน ได้ลองใช้เหยื่อใบหลิวเพราะใช้กับพื้นที่บึงเล็กๆและชายตลิ่ง เพราะจะใช้ได้ผลเป็นอย่างดีในการตกปลาช่อน ผมมีสถานที่ ที่หนึ่งที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆ ที่รักในการตกปลาเหมือนผมรู้จักกัน นั้นก็คือ “ บ่อวิเชียร ” เพราะที่นั้นบรรยายกาศดี มีปลาเยอะ แล้วถ้าท่านสนใจอยากลองใช้เหยื่อใบหลิว ไปลองตกกัน